Mezunlar

Hesaplamalı Sosyal Bilimler
Sosyal Ağ analizi
Nicel Metodoloji
Demografi

Lisans Öğrencisi

Demografi
Sağlık ve Eşitsizlik
Nüfus Sağlığı
Sosyal pazarlama
Nicel yöntemler

Hesaplamalı Sosyoloji
Anket Yöntemleri
Din Sosyolojisi
Nüfus Çalışmaları