Türkiye Covid-19 Değerleri Çalışması

TCVS projesini yürüten Dr. Ceylan Engin, bu çalışmada Türkiye'nin demografik ve sosyal yapısının Covid-19 salgını sırasında nasıl değiştiğini araştırmaktadır. Anket yöntemine dayanan projemizde, Türkiye’de yaşayan bireylerin doğurganlık ve aile, cinsiyet, kurumsal güven ve aşılama gibi konulardaki değer değişimi ele alınmaktadır. 

Uluslararası işbirliği ve araştırma, projemizin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. TCVS, çeşitli konularda Avrupa ile ülkeler arası karşılaştırmalar yapmayı mümkün kılarak günümüzde gelişmekte olan uluslararası literatüre katkıda bulunmaktadır. Projemiz, Türkiye bağlamında nüfus süreçleri ve değer değişimini inceleyerek toplumda karşılaşılan yeni sorunların açıklanmasına katkıda bulunmayı amaçlar.